Kurs adresowany do nauczycieli polonistów. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję uzupełnić swój warsztat pracy  o ciekawe propozycje pracy z lekturą i wymienić się własnymi pomysłami na temat rozwijania umiejętności czytania i wdrażania uczniów do czytelnictwa.   

Kurs trwa cztery tygodnie. Otwarcie szkolenia planowane jest 25 kwietnia 2019 r.