Kurs e learningowy

    Od 23.09. do 30.10.br. 

    Cztery moduły tematyczne

    Czas realizacji - 20 godzin

    Nr 6.23 w Informatorze CEN