Kurs rozpoczyna się 7 października 2019 r.

Nr 6.11 w Informatorze CEN

Moduł 1. Dlaczego ocenianie kształtujące?

Moduł 2. Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia

Moduł 3. Kryteria oceniania, "nacobezu"

Moduł 4. Efektywna informacja zwrotna