Kurs 26-godzinny obejmuje zagadnienia:

  1. Regulacje prawne w zakresie kształcenia specjalnego.
  2. Dostosowanie wymagań. Specjalne potrzeby komunikacyjne uczniów.
  3. Podstawowa dokumentacja, realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu PPP.
  4. Organizacja zajęć rewalidacyjnych. Rola i zadania zespołu.
  5. TIK na zajęciach indywidualnych i lekcyjnych.

W programie kursu: zajęcia online i zajęcia stacjonarne (omówienie bieżących zagadnień).