Kurs rozpoczyna się  04 listopada 2019 r. i trwa ok. cztery tygodnie. Na kursie
zostaną przedstawione narzędzia cyfrowe do prezentowania treści
edukacyjnych oraz konstruowania  ćwiczeń multimedialnych, np.:

  • Google Docs,
  • Thinglink,
  • MInstructor
  • Sway.