Szkolenie on-line dla nauczycieli zainteresowanych problematyką:

  1. Miejsce edukacji włączającej w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  2. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci
  3. Wybrane metody i formy pracy. Zasady planowania działań rewalidacyjnych
  4. Wykorzystanie edukacyjnych narzędzi cyfrowych do indywidualizacji kształcenia stosownie do możliwości dziecka i jego potrzeb