Kurs przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych tytułową problematyką. Kurs w Informatorze CEN w Koszalinie  z nr  VI.11.

  1. Rozwijanie uzdolnień z perspektywy współczesnej pedagogiki i metodyki.
  2. Odkrywanie zdolności podstawą indywidualizacji  kształcenia uczniów uzdolnionych.
  3. Uczeń uzdolniony w środowisku szkolnym.
  4. Przykłady rozwiązań systemowych w pracy z uczniem uzdolnionym.