1. Podstawy prawne - sytuacja przejściowa

2. przykłady problemów

3. Akty prawne przydatne przy rozwiązywaniu problemów

4. Jak odpowiadać w komisji egzaminacynej i kwalifikacyjnej?