Kurs przeznaczony dla nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu oraz mentora_2022/23r.