Zapraszam do zapoznania się z prezentacjami dr M. Kaczmarzyka

W późniejszym terminie udostępnię nagrania z wykładów.

Anna Walkowiak