Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli stażystów, którzy kończą staż i chcą się przygotować do udziału w komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.