Kurs rozpoczyna się 6 grudnia 2021 i trwa do 21 stycznia  2022 roku.

 Uczestnicy poznają najważniejsze przepisy prawa oświatowego.

 Warunkiem ukończenia kursu jest wykonanie dwóch ćwiczeń  utrwalających  nabytą wiedzę.

 Program kursu:

  • Ustawy: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe.
  • Przegląd wybranych rozporządzeń; w sprawie podstawy programowej, oceniania, prowadzenia dokumentacji, pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innych