Materiały dla uczestników kursu pt. Zadania i obowiązki opiekuna stażu.