Materiały dla uczestników jesiennych zespołów metodycznych z dnia 01 XII 2020r.   pt. Dostosowanie treści programowych wychowania fizycznego do form kształcenia hybrydowego i zdalnego