Szkolenia dla nauczycieli informujące o wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z geografii.  Szkolenie odbywa się według materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na szkoleniach organizowanych przez ORE.

Cele szkolenia:

  • prezentacja zmian wymagań szczegółowych w zakresie egzaminu maturalnego z geografii w 2021 roku,
  • omówienie wymagań egzaminacyjnych,
  • praca z materiałami źródłowymi.
    • określenie  zakresu wymagań szczegółowych, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań,
    • określenie przydatności  poszczególnych  zadań do zastosowania na egzaminie maturalnym  z geografii w 2021 roku