Materiały przygotowane dla uczestników dyżuru metodycznego z dnia 02 lutego 2021r. pt. "Gry i zabawy korekcyjne na zajęciach wychowania fizycznego".