O narzędziach cyfrowych przydatnych w kompensacyjnej, dydaktycznej i motywacyjnej pracy nauczyciela z uczniami ze SPE

Kurs obejmuje 20 godzin szkoleniowych.

W Informatorze CEN w Koszalinie nr VI.1.10

Otwarcie szkolenia: 8 lutego 2021 r.

Zapraszam.