Kurs trwa 6 tygodni.

Tematyka zajęć:

  • struktura darmowego internetowego portalu LearningApps,
  • zasady tworzenia ćwiczeń typu wybór (np. gra w milionerów), przyporządkowanie, sekwencje (np. praca na osi czasu), wpisywanie (np. krzyżówka),
  • wyszukiwanie grafiki, filmów i dźwięków w Internecie i ich formatowanie na potrzeby ćwiczeń za pomocą narzędzi portalu,
  • tworzenie video i audio z adnotacjami oraz mapy myśli.