Kurs zastał przedłużony do 30 kwietnia 2020.
 
 Tematyka zajęć    

Struktura darmowego internetowego portalu LearningApps.

Zasady tworzenia ćwiczeń typu wybór (np. gra w milionerów), przyporządkowanie, sekwencje (np. praca na osi czasu), wpisywanie (np. krzyżówka).

Wyszukiwanie grafiki, filmów i dźwięków w Internecie i ich formatowanie na potrzeby ćwiczeń za pomocą narzędzi portalu.