Kurs rozpoczyna się 12 października 2020 i trwa do 23 listopada 2020 (6 tygodni) - nr formy 6.1.8
Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczeń jest wykonanie dwóch ćwiczeń na portalu LearningApps
 
 Tematyka zajęć    

Struktura darmowego internetowego portalu LearningApps.

Zasady tworzenia ćwiczeń typu wybór (np. gra w milionerów), przyporządkowanie, sekwencje (np. praca na osi czasu), wpisywanie (np. krzyżówka).

Wyszukiwanie grafiki, filmów i dźwięków w Internecie i ich formatowanie na potrzeby ćwiczeń za pomocą narzędzi portalu.