Zapraszamy nauczycieli na szkolenie dot. pracy z uczniem uzdolnionym.