Materiały dla uczestników webinarium: Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego.