Wykorzystanie TIK na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.

Uczeń twórcą treści multimedialnych

Kurs internetowy nr 6.21

20 godz. - cztery moduły

Termin otwarcia - 5 listopada 2018 r.