Danuta Lech - doradca metodyczny nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej

Serdecznie zapraszam na spotkania w sieci doskonalenia nauczycieli. Celem naszych spotkań w sieci jest wzajemne wspieranie się, wymiana doświadczeń, które są naszym udziałem przez ostatnie miesiące nauki szkolnej. Mam również nadzieję, że nasze spotkania zaowocują wspólnym budowaniem i modyfikowaniem waszego warsztatu pracy, z uwzględnieniem nowej wiedzy i umiejętności zdobytych w systemie pracy zdalnej. Jestem przekonana, że zechcecie  się podzielić się ciekawymi pomysłami, które zastosowaliście i sprawdziliście w nowej rzeczywistości. Mam również nadzieję, że wspólnie wypracujemy wartościowe metodycznie materiały do wykorzystania po pandemi.