logo

Szkolenie dla nauczycieli szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Tematyka szkolenia:  

  1. Jak to powiedzieć?
  2. Pisanie zaczynamy od myśli i pomysłu.
  3. Klasyka i nowoczesność. Przekład intersemiotyczny, media i TIK.
  4. Egzamin ósmoklasisty.