Uczestnicy szkolenia poznają różne, inspirujące formy i metody pracy z dziećmi w oparciu o wiadomości dotyczące ochrony owadów zapylających. Nauczyciele otrzymają dużą dawkę materiałów edukacyjnych. Treści zadań, gier dotyczyć będą wszystkich edukacji. Kurs trwa pięć tygodni. Składa się z czterech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych w każdym module.