Zapraszam chętnych nauczycieli na 20-godzinny kurs nt. Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE

Program szkolenia składa się z czterech modułów:

  1. Kompensacyjna, dydaktyczna i motywacyjna rola TIK w pracy z uczniami ze  Korzyści uczniów i nauczycieli jako wprowadzenie do problematyki.
  2. Propozycje narzędzi przydatnych w pracy z uczniami na zajęciach przedmiotowych umożliwiającymi motywowanie uczniów do aktywności oraz komunikację dwustronną uczeń-nauczyciel
  3. Możliwości wykorzystania TIK do indywidualizacji nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych – różne propozycje narzędzi cyfrowych
  4. Korzystanie z technologii w zgodzie z prawem – propozycje materiałów dla ucznia

Czas trwania kursu: od 19 lutego 2022 r. do 26 marca br.