Uczestnicy poznają aplikacje komputerowe i na smartfona aktywizujące uczniów oraz korzyści płynące z kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych w każdym module. Moderatorem kursu jest Tomasz Skonieczny