Kurs trwa 6 tygodni
Data rozpoczęcia - 9 kwietnia 2021
Data zakończenia - 22 maja 2021
Tematyka kursu obejmuje trzy moduły:
  1. Projekt ewaluacji
  2. Narzędzia ewaluacji
  3. Analiza wyników i formułowanie wniosków

W trakcie kursu należy wykonać dwa ćwiczenia, a cały kurs kończy się krótkim testem.