Zajęcia odbywają się wyłącznie przez internet.
Tematyka kursu obejmuje trzy moduły:
  1. Projekt ewaluacji
  2. Narzędzia ewaluacji
  3. Analiza wyników ewaluacji i formułowanie wniosków