Danuta Lech - doradca metodyczny nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej

Serdecznie zapraszam na spotkania w sieci doskonalenia nauczycieli. Celem naszych spotkań jest wzajemne wspieranie się, wymiana doświadczeń oraz prezentowanie aktualności związanych z ofertą doskonalenia nauczycieli w CEN. Mam również nadzieję, że nasze spotkania zaowocują wspólnym budowaniem i modyfikowaniem waszego warsztatu pracy, z uwzględnieniem nowej wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie naszych spotkań. Jestem przekonana, że zechcecie  się podzielić się ciekawymi refleksjami związanymi z tematem przewodnim naszej sieci. Mam również nadzieję, że wspólnie wypracujemy wartościowe metodycznie materiały do wykorzystania na zajęciach plastyki i edukacji plastycznej.