Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego rozwijanie krytycznego myślenia w szkole jest niezbędne. Poznają wybrane narzędzia
i techniki.
Kurs trwa cztery tygodnie. Szkolenie składa się z trzech modułów. Dodatkowy tydzień przeznaczony jest na czynności organizacyjne
i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z materiałami, wykonanie zadań, udział
w wymianie doświadczeń na forum.

Moderatorką kursu jest Aleksandra Stępień.

Zakres treści
 

  • Podstawy krytycznego myślenia. Koncepcje Edwarda de Bono, prof. Roberta DiYanniego i TOC dla edukacji.

  • Ćwiczenia wspomagające krytyczne myślenie w edukacjipolonistycznej (rutyny, narzędzia i filozofia myślenia krytycznego, kreatywnego i lateralnego)
  • Przykładowe wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych