Kurs trwa od 24.11.2022 do 22.12.2022

Nowoczesne metody nauczania geografii. Gry i zabawy geograficzne

Doskonalenie umiejętności metodycznych i zapoznanie nauczycieli z atrakcyjnymi formami oraz metodami przydatnymi pracy nauczyciela geografii

Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych online, ćwiczeń i zadań interaktywnych na lekcje geografii.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi aplikacjami wspomagającymi pracę nauczyciela. Poznają również dostępne platformy zawierające ciekawe zasoby do wykorzystania na lekcjach geografii. W części praktycznej wykonają ćwiczenia i zadania interaktywne wspomagające lekcje geografii.

Zajęcia trwają cztery tygodnie. Kurs składa się z trzech modułów realizowanych tygodniowo. Dodatkowy tydzień przeznaczony będzie na czynności organizacyjne i podsumowanie szkolenia. Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się uczestników z materiałami, wykonanie zadań oraz aktywny udział w wymianie doświadczeń na forum.