Kurs przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych problematyką.             
  W Informatorze CEN
w Koszalinie nr  VI.11.

  1. Rozwijanie uzdolnień z perspektywy współczesnej pedagogiki i metodyki.
  2. Odkrywanie zdolności podstawą indywidualizacji  kształcenia uczniów uzdolnionych.
  3. Uczeń uzdolniony w środowisku szkolnym.
  4. Przykłady rozwiązań systemowych w pracy z uczniem uzdolnionym.

Kurs rozpoczyna się 13 listopada 2018 r.
Moduł pierwszy zostanie udostępniony o godz. 15.00.

Zapraszamy.