Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia Design Thinking, które pozwolą na stworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się języków obcych przez samodzielne doświadczanie, kreatywne myślenie, myślenie wizualne, kształtowanie u uczniów postaw współpracy i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań dla klasy i szkoły. Kurs trwa cztery tygodnie. Składa się z trzech modułów tematycznych realizowanych w ciągu kolejnych tygodni. Dodatkowy tydzień przeznaczony został na utrwalenie i uzupełnienie nabytych umiejętności. Warunkiem ukończenia kursu będzie zapoznanie się uczestników z materiałami i wykonanie zadań zamieszczonych w każdym module.