Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka, dostarczenie wiedzy dotyczącej obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury Niebieskie Karty w oświacie.