Ukazanie nauczycielom korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystaniu murali.