Kurs dla nauczycieli stażystów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego.