Zapraszamy chętnych nauczycieli. Kurs  rozpocznie się w styczniu 2019 r.  Składa się z  czterech modułów realizowanych on-line oraz jednego spotkania stacjonarnego. Obejmuje 26 godzin szkoleniowych. Trwa 4-5 tygodni.

Tematyka:

Wdrażanie zmian w kształceniu specjalnym

Dostosowanie wymagań w zakresie realizacji podstawy programowej

Specjalne potrzeby komunikacyjne uczniów.

Realizacja zaleceń PPP w orzeczeniach. Dokumentacja. Organizacja rewalidacji. Rola i zadania zespołu

Wykorzystanie TIK na zajęciach indywidualnych i w nauczaniu przedmiotowym.