Zajęcia odbywają się wyłącznie przez Internet.
Kurs trwa 6 tygodni.
Tematyka kursu obejmuje cztery moduły:
1) Formatowanie arkusza i komórek
2) Filtrowanie i zliczanie danych
3) Wykorzystanie arkusza do analizy ankiet w ewaluacji wewnętrznej szkoły
4) Tworzenie uniwersalnego arkusza do analizy testów