Kurs rozpoczyna się 25 lutego 2019 r.

Moduł 1. Dlaczego ocenianie kształtujące?

Moduł 2. Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia

Moduł 3. Kryteria oceniania, "nacobezu"

Moduł 4. Efektywna informacja zwrotna

Moduł 5. Refleksje na temat OK