Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)
  • Zgłoszenia na wszystkie szkolenia e-learningowe przyjmowane są wyłącznie przez dział szkoleń CEN. Zgłoszenie można wysłać drogą elektronicznych zapisów.

    Po utworzeniu e-learningowej grupy do uczestników wysłane zostaną loginy i hasła na podane adresy e-mailowe.

    Dostęp do materiałów dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych nie wymaga logowania, a jedynie klucza dostępu, który otrzymacie Państwo od prowadzącego zajęcia stacjonarne.

Kategorie kursów

Kursy e-learningowe 
 Film promocyjny szkoły w oparciu o zdjęcia
 Uczeń z dysleksja na lekcjach języka obcegoKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Zdyscyplinowani i zmotywowani uczniowie na lekcjach języka obcego
 Biblia w katechetycznej posłudze słowa
 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoStreszczenie
Sieci współpracy i samokształcenia 
 Sieć współpracy dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
 Informatyka - nowa podstawa programowaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Fizyka - nowa podstawa programowaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Chemia - nowa podstawa programowaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Nauczyciele przyrody i biologiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Nauczyciele matematykiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Programowanie i podstawy robotyki w edukacji
 Edukacja globalna dla najmłodszychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Język niemiecki w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Historia w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Język angielski w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Język polski w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Język angielski dla maluchów w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Kursy kwalifikacyjne 
 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2016/2017
Materiały dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych  
 Konferencja Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w oparciu o ustawę z 14 grudnia 2016 r/ Prawo Oświatowe oraz nowe akty wykonawczeW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej - plastyka, muzyka, technikaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 7.30 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej - edukacja dla bezpieczeństwaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 7.11 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – wychowanie fizyczneW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Trudne zachowania dzieci w wieku poniemowlęcymW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Doskonalenie kompetencji wicedyrektora szkołyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówkiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Praktyczne przykłady wykorzystania GeoGebry podczas lekcji na II etapie edukacyjnym.W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Coaching w pracy z uczniamiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Uczeń na progu II etapu edukacyjnego na lekcji religiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Konferencja MAMO! TATO! PROGRAMUJĘ!W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Kształtowanie umiejętności myślenia krytycznego i twórczego - dyzur tematyczny dla nauczycieli matematykiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Praca z tekstem matematycznym- nauczyć ucznia rozwiązywać zadania z treściąW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji religiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Katecheta na współczesne czasyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Podnoszenie kompetencji uczniów z matematykiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Przygoda z książką, czyli jak rozwijać w dziecku pasję do czytania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Jesienne zespoły metodyczne z religiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Rok liturgiczny z lapbookiemW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Nauczyciele - nauczycielom. Spotkania przewodniczących zespołów samokształceniowychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie obserwacjiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Od litery do tekstu, czyli historia o tym, jak można nauczyć czytać nawet sześciolatkiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieliW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Jesienny zespół metodyczny z matematykiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 MOTYWOWANIE UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH DO UCZENIA SIĘW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 KLUB SAMORZĄDOWCAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 METODA DOBREGO STARTU (MDS) WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Ciekawa i aktywna godzina wychowawczaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI – DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I GRAFOMOTORYKI NA ZAJĘCIACH Z DZIECMI 5,6,7 - LETNIMIW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 KLUB DYREKTORAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Techniki coachingowe w kierowaniu placówką oświatowąW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie