Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)
  • Zgłoszenia na wszystkie szkolenia e-learningowe przyjmowane są wyłącznie przez dział szkoleń CEN. Zgłoszenie można wysłać drogą elektronicznych zapisów.

    Po utworzeniu e-learningowej grupy do uczestników wysłane zostaną loginy i hasła na podane adresy e-mailowe.

    Dostęp do materiałów dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych nie wymaga logowania, a jedynie klucza dostępu, który otrzymacie Państwo od prowadzącego zajęcia stacjonarne.

Kategorie kursów

Kursy e-learningowe 
 Prezentacja multimedialna inaczejStreszczenie
 Wykorzystanie chmury informatycznej w pracy nauczyciela Streszczenie
 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybrane metody pracy, nowoczesne narzędzia edukacyjneStreszczenie
Sieci współpracy i samokształcenia 
 Sieć współpracy dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
 Informatyka - nowa podstawa programowaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Fizyka - nowa podstawa programowaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Chemia - nowa podstawa programowaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Nauczyciele przyrody i biologiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Nauczyciele matematykiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Programowanie i podstawy robotyki w edukacji
 Edukacja globalna dla najmłodszychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Język niemiecki w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 Historia w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Język angielski w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Język polski w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 Język angielski dla maluchów w sieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
Kursy kwalifikacyjne 
 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2016/2017
Materiały dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych  
 Jak uczyć samodzielnego myślenia? Sposoby na realizację PPKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeStreszczenie
 KONFERENCJA Zadania szkoły w zakresie profilaktyki w świetle nowych przepisów prawnych 7.10.2017W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 KONFERENCJA Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży – nowatorskie metody i formy pracy wynikające z nowej podstawy programowejW tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Grant 17 - Nauka programowania w klasach I – III szkoły podstawowej – jak realizować podstawę programową kształcenia informatycznego?"W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Konferencja Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w oparciu o ustawę z 14 grudnia 2016 r/ Prawo Oświatowe oraz nowe akty wykonawczeW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 KLUB SAMORZĄDOWCAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 KLUB DYREKTORAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Rola i zadania opiekuna stażuW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu