You are not logged in. (Login)
  • Zgłoszenia na wszystkie szkolenia e-learningowe przyjmowane są wyłącznie przez dział szkoleń CEN. Zgłoszenie można wysłać drogą elektronicznych zapisów.

    Po utworzeniu e-learningowej grupy do uczestników wysłane zostaną loginy i hasła na podane adresy e-mailowe.

    Dostęp do materiałów dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych nie wymaga logowania, a jedynie klucza dostępu, który otrzymacie Państwo od prowadzącego zajęcia stacjonarne.

Course categories

Kursy e-learningowe 
 Jak uczyć ciekawie i skutecznie?
 Wychowawca - lider zespołu klasowego
 Nie tylko PowerPoint. Różne sposoby prezentowania informacji i materiałów edukacyjnych
 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie wybranych metod, cyfrowych gier, zabaw i narzędzi edukacyjnych
 Motywowanie do uczenia sięSummary
 Elementy oceniania kształtujacego
 eNauczyciel - projektowanie ćwiczeń multimedialnych na lekcje przedmiotoweSummary
Sieci współpracy i samokształcenia 
 Edukacja globalna dla najmłodszychThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Język niemiecki w sieciThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Historia w sieciThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Język angielski w sieciThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Język polski w sieciThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Język angielski dla maluchów w sieciThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Kursy kwalifikacyjne 
 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2016/2017
Materiały dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych  
 Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Budowanie i wdrażanie strategii zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole – współpraca nauczycieli w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczychThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 KLUB SAMORZĄDOWCAThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Grant - Lider kreatywności w szkoleThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Psycholog i pedagog jako dobry koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznejThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Pomóż dziecku zwalczyć stresThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Konferencja "Skuteczność działań profilaktycznych i wychowawczych"This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Zalecenia wynikające z orzeczeń i opinii ppp a dostosowanie wymagańThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 METODA DOBREGO STARTU (MDS) WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKAThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Ciekawa i aktywna godzina wychowawczaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI – DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I GRAFOMOTORYKI NA ZAJĘCIACH Z DZIECMI 5,6,7 - LETNIMIThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 KLUB DYREKTORAThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key