W kursach e-learningowych mogą uczestniczyć osoby posiadające konto na platformie e-learningowej.
Konto zakłada wyłącznie administrator lub moderator kursu po utworzeniu grupy szkoleniowej z osób które zapisały się na daną formę w bazie szkoleń. Po utworzeniu grupy administrator kursu wysyła dane do logowania zapisanym uczestnikom szkolenia. Konto na platformie zakładane jest dla uczestnika tylko raz. Przy następnym szkoleniu uczestnik korzysta z konta już założonego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kurs adresowany do nauczycieli polonistów. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję uzupełnić swój warsztat pracy  o ciekawe propozycje pracy z lekturą i wymienić się własnymi pomysłami na temat rozwijania umiejętności czytania i wdrażania uczniów do czytelnictwa.   

Kurs trwa cztery tygodnie. Otwarcie szkolenia planowane jest 25 kwietnia 2019 r.

Zapraszam Drogich Nauczycieli i Nauczycielki na nowe szkolenie!

Szkolenie z zakresu mnemonik pomoże  Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat  technik efektywnego uczenia się na lekcjach języka obcego. Zapewne zwiększy to  wachlarz Państwa możliwości oddziałania na dzieci i młodzież podczas  lekcji oraz zachęci ich do refleksji nad sposobami uczenia się.

Życzę ciekawej lektury oraz przeżycia nowych i interesujących  doświadczeń.

Pozdrawiam

Katarzyna Sobańska

doradca metodyczny języków obcych