W kursach e-learningowych mogą uczestniczyć osoby posiadające konto na platformie e-learningowej.
Konto zakłada wyłącznie administrator lub moderator kursu po utworzeniu grupy szkoleniowej z osób które zapisały się na daną formę w bazie szkoleń. Po utworzeniu grupy administrator kursu wysyła dane do logowania zapisanym uczestnikom szkolenia. Konto na platformie zakładane jest dla uczestnika tylko raz. Przy następnym szkoleniu uczestnik korzysta z konta już założonego.

Kurs dla nauczycieli

Zajęcia odbywają się wyłącznie przez internet.
Tematyka kursu obejmuje trzy moduły:
 1. Projekt ewaluacji
 2. Narzędzia ewaluacji
 3. Analiza wyników ewaluacji i formułowanie wniosków

logo

Szkolenie dla nauczycieli szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Tematyka szkolenia:  

 1. Jak to powiedzieć?
 2. Pisanie zaczynamy od myśli i pomysłu.
 3. Klasyka i nowoczesność. Przekład intersemiotyczny, media i TIK.
 4. Egzamin ósmoklasisty.
Kurs trwa 6 tygodni.

Tematyka zajęć:

 • struktura darmowego internetowego portalu LearningApps,
 • zasady tworzenia ćwiczeń typu wybór (np. gra w milionerów), przyporządkowanie, sekwencje (np. praca na osi czasu), wpisywanie (np. krzyżówka),
 • wyszukiwanie grafiki, filmów i dźwięków w Internecie i ich formatowanie na potrzeby ćwiczeń za pomocą narzędzi portalu,
 • tworzenie video i audio z adnotacjami oraz mapy myśli.