W kursach e-learningowych mogą uczestniczyć osoby posiadające konto na platformie e-learningowej.
Konto zakłada wyłącznie administrator lub moderator kursu po utworzeniu grupy szkoleniowej z osób które zapisały się na daną formę w bazie szkoleń. Po utworzeniu grupy administrator kursu wysyła dane do logowania zapisanym uczestnikom szkolenia. Konto na platformie zakładane jest dla uczestnika tylko raz. Przy następnym szkoleniu uczestnik korzysta z konta już założonego.

Zapraszam Drogich Nauczycieli i Nauczycielki na nowe szkolenie!

Szkolenie z zakresu mnemonik pomoże  Państwu poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat  technik efektywnego uczenia się na lekcjach języka obcego. Zapewne zwiększy to  wachlarz Państwa możliwości oddziałania na dzieci i młodzież podczas  lekcji oraz zachęci ich do refleksji nad sposobami uczenia się.

Życzę ciekawej lektury oraz przeżycia nowych i interesujących  doświadczeń.

Pozdrawiam

Katarzyna Sobańska

doradca metodyczny języków obcych

Kurs rozpoczyna się  13 marca  br. i trwa ok. cztery tygodnie. W programie 
kursu zostaną przedstawione narzędzia cyfrowe do prezentowania treści
edukacyjnych oraz konstruowania  ćwiczeń multimedialnych, czyli:

  • Google Slides,
  • Prezi,
  • MInstructor
  • Sway.

                                                                                                                                                                                                                          

Kurs rozpoczyna się 25 lutego 2019 r.

Moduł 1. Dlaczego ocenianie kształtujące?

Moduł 2. Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia

Moduł 3. Kryteria oceniania, "nacobezu"

Moduł 4. Efektywna informacja zwrotna

Moduł 5. Refleksje na temat OK

Otwarcie kursu 11 lutego br. o godz. 15.00. Zapraszamy.

Kurs rozpoczyna się 19 stycznia 2019 i kończy 1 kwietnia 2019.
Ćwiczenia które nauczycie się Państwo projektować doskonale nadają się do pracy z tablicą lub monitorem interaktywnym na lekcjach przedmiotowych.
 Tematyka zajęć    

Struktura darmowego internetowego portalu LearningApps.

Zasady tworzenia ćwiczeń typu wybór (np. gra w milionerów), przyporządkowanie, sekwencje (np. praca na osi czasu), wpisywanie (np. krzyżówka).

Wyszukiwanie grafiki, filmów i dźwięków w Internecie i ich formatowanie na potrzeby ćwiczeń za pomocą narzędzi portalu.

Tworzenie video i audio z adnotacjami oraz mapy myśli.