W kursach e-learningowych mogą uczestniczyć osoby posiadające konto na platformie e-learningowej.
Konto zakłada wyłącznie administrator lub moderator kursu po utworzeniu grupy szkoleniowej z osób które zapisały się na daną formę w bazie szkoleń. Po utworzeniu grupy administrator kursu wysyła dane do logowania zapisanym uczestnikom szkolenia. Konto na platformie zakładane jest dla uczestnika tylko raz. Przy następnym szkoleniu uczestnik korzysta z konta już założonego.

Zajęcia odbywają się wyłącznie przez Internet.
Kurs trwa 6 tygodni.
Tematyka kursu obejmuje cztery moduły:
1) Formatowanie arkusza i komórek
2) Filtrowanie i zliczanie danych
3) Wykorzystanie arkusza do analizy ankiet w ewaluacji wewnętrznej szkoły
4) Tworzenie uniwersalnego arkusza do analizy testów


Zapraszamy chętnych nauczycieli. Kurs  rozpocznie się w styczniu 2019 r.  Składa się z  czterech modułów realizowanych on-line oraz jednego spotkania stacjonarnego. Obejmuje 26 godzin szkoleniowych. Trwa 4-5 tygodni.

Tematyka:

Wdrażanie zmian w kształceniu specjalnym

Dostosowanie wymagań w zakresie realizacji podstawy programowej

Specjalne potrzeby komunikacyjne uczniów.

Realizacja zaleceń PPP w orzeczeniach. Dokumentacja. Organizacja rewalidacji. Rola i zadania zespołu

Wykorzystanie TIK na zajęciach indywidualnych i w nauczaniu przedmiotowym.

Zajęcia odbywają się wyłącznie przez internet.
Tematyka kursu obejmuje trzy moduły:
  1. Projekt ewaluacji
  2. Narzędzia ewaluacji
  3. Analiza wyników ewaluacji i formułowanie wniosków

logo

Szkolenie dla nauczycieli szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Tematyka szkolenia:  

  1. Egzamin ósmoklasisty.
  2. Pisanie zaczynamy od myśli i pomysłu.
  3. Klasyka i nowoczesność. Przekład intersemiotyczny. Wykorzystanie TIK.
  4. Jak to powiedzieć?