W kursach e-learningowych mogą uczestniczyć osoby posiadające konto na platformie e-learningowej.
Konto zakłada wyłącznie administrator lub moderator kursu po utworzeniu grupy szkoleniowej z osób które zapisały się na daną formę w bazie szkoleń. Po utworzeniu grupy administrator kursu wysyła dane do logowania zapisanym uczestnikom szkolenia. Konto na platformie zakładane jest dla uczestnika tylko raz. Przy następnym szkoleniu uczestnik korzysta z konta już założonego.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2018/2019r. i przygotowujących plan rozwoju zawodowego.

Kurs trwa 6 tygodni.

Tematyka zajęć:

  • struktura darmowego internetowego portalu LearningApps,
  • zasady tworzenia ćwiczeń typu wybór (np. gra w milionerów), przyporządkowanie, sekwencje (np. praca na osi czasu), wpisywanie (np. krzyżówka),
  • wyszukiwanie grafiki, filmów i dźwięków w Internecie i ich formatowanie na potrzeby ćwiczeń za pomocą narzędzi portalu,
  • tworzenie video i audio z adnotacjami oraz mapy myśli.