W kursach e-learningowych mogą uczestniczyć osoby posiadające konto na platformie e-learningowej.
Konto zakłada wyłącznie administrator lub moderator kursu po utworzeniu grupy szkoleniowej z osób które zapisały się na daną formę w bazie szkoleń. Po utworzeniu grupy administrator kursu wysyła dane do logowania zapisanym uczestnikom szkolenia. Konto na platformie zakładane jest dla uczestnika tylko raz. Przy następnym szkoleniu uczestnik korzysta z konta już założonego.

  Kurs przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych problematyką.             
  W Informatorze CEN
w Koszalinie nr  VI.11.

 1. Rozwijanie uzdolnień z perspektywy współczesnej pedagogiki i metodyki.
 2. Odkrywanie zdolności podstawą indywidualizacji  kształcenia uczniów uzdolnionych.
 3. Uczeń uzdolniony w środowisku szkolnym.
 4. Przykłady rozwiązań systemowych w pracy z uczniem uzdolnionym.

Kurs rozpoczyna się 13 listopada 2018 r.
Moduł pierwszy zostanie udostępniony o godz. 15.00.

Zapraszamy.

Wykorzystanie TIK na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.

Uczeń twórcą treści multimedialnych

Kurs internetowy nr 6.21

20 godz. - cztery moduły

Termin otwarcia - 5 listopada 2018 r.

Zajęcia odbywają się wyłącznie przez internet.
Tematyka kursu obejmuje trzy moduły:
 1. Projekt ewaluacji
 2. Narzędzia ewaluacji
 3. Analiza wyników ewaluacji i formułowanie wniosków

Kurs przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych problematyką.             
W Informatorze CEN
w Koszalinie nr  VI.11.

 1. Rozwijanie uzdolnień z perspektywy współczesnej pedagogiki i metodyki.
 2. Odkrywanie zdolności podstawą indywidualizacji  kształcenia uczniów uzdolnionych.
 3. Uczeń uzdolniony w środowisku szkolnym.
 4. Przykłady rozwiązań systemowych w pracy z uczniem uzdolnionym.

Kurs składa się z pięciu modułów. Trwa nie dłużej niż siedem tygodni, zaplanowany na 25 godzin.

SPETematyka szkolenia:

 1. Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 2. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w edukacji włączającej.

 3. Metody i formy pracy. Planowanie działań rewalidacyjnych w systemie kształcenia włączającego.

 4. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do  indywidualizacji kształcenia.

 5. Komputerowe gry i zabaw w edukacji, tablica w chmurze, e-klasa.