Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2018/2019r. i przygotowujących plan rozwoju zawodowego.