Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się nauczycieli z udostępnionymi materiałami, oraz udział w wymianie doświadczeń na forum.